nlde

Zeilen, Zee & Wind

Stap aan boord van de Bornrif

Vaarge­bied zeil­tocht IJsselmeer

Meezeilen met de BornrifZwemmen in het IJsselmeer vanaf platbodem Bornrif

Stap aan boord van plat­bo­dem de Born­rif en vaar mee naar één of meerdere haven­plaat­sen aan het IJs­selmeer. Dit kan natu­urlijk ook in com­bi­natie met de andere vaarge­bieden zoals de Wad­den­zee en de Friese Meren.

Welke haven­plaat­sen aan het IJs­selmeer kun­nen we naar toe

De haven­plaat­sen aan het IJs­selmeer zijn:
  • Makkum
  • Workum
  • Hin­de­loopen
  • Enkhuizen
  • Medem­b­lik
  • Sta­voren
Aan dek platbodem Bornrif WaddenzeeDe keuze van de bestem­ming wordt in over­leg tussen u en de schip­per bepaald maar is in eerste instantie afhanke­lijk van hoe de wind waait (win­dricht­ing) en de duur (aan­tal dagen) van de zeil­reis.

Voor anker gaan en zwemmen

Regel­matig wer­pen we ook het anker uit. Gedurende dit voor anker liggen is er dan een mogelijkheid om te gaan zwem­men in het IJs­selmeer. De gemid­delde watertem­per­atuur in de maand juni is 18 graden en in de maan­den juli en augus­tus 20 graden. In plaats van ’s nachts in de haven te gaan liggen kun­nen we ook de nacht op het IJs­selmeer door­bren­gen.
Alle mogelijkhe­den wor­den met u, als gast, overlegd.

Meer infor­matie

BOEKEN-​CONTACT-​OFFERTE

De Born­rif is te boeken via:

His­torische Zeil­vaart
Har­lin­gen (SHZH)
William Booth­straat 2
8861 TL Har­lin­gen
Tel: 0517 41 32 42
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

TARIEVEN PRI­JS­LI­JST


Plat­te­grond

Plattegrond binnen buiten Bornrif

Lees Meer…

nlde