nlde

Zeilen, Zee & Wind

Stap aan boord van de Bornrif

Zeilen met plat­bo­dem op de Waddenzee

Zeilend ‘t Wad over

Zeehonden Ameland gespot vanaf Bornrif

Stap aan boord van de Born­rif en vaar mee naar één of meerdere Wad­denei­lan­den. Dit kan natu­urlijk ook in

com­bi­natie met de andere vaarge­bieden, het IJs­selmeer en de Friese Meren.

De Wad­denei­lan­den

De Wad­denei­lan­den wor­den gevormd door, van west naar oost, de eilan­den: Texel, Vlieland, Ter­schelling, Ame­land en Schiermonnikoog.

Bestem­mingskeuze zeil­reis plat­bo­dem BornrifBornrif begint met droogvallen op het Wad

De keuze van de bestem­ming wordt in over­leg tussen u en de schip­per bepaald maar is in eerste instantie afhanke­lijk van hoe de wind waait, het getij (eb en vloed), de richt­ing van de water­stro­ming en de duur van de zeilreis.

Droog­vallen en wadlopen

Tij­dens de zeil­reis bestaat er meestal wel een mogelijkheid om droog te vallen. Je kan dan aan boord bli­jven maar ook een wan­del­ing gaan maken over de Wad­den­zee zeebodem.

Voor anker op het Wad, zwem­men en overnachten

Regel­matig wer­pen we ook het anker uit. Gedurende dit voor anker liggen is er dan een mogelijkheid om te gaan zwem­men in de Wad­den­zee. De gemid­delde watertem­per­atuur in de maand juni is 18 graden en in de maan­den juli en augus­tus 20 graden. In plaats van ’s nachts in de haven te gaan liggen kun­nen we ook de nacht op het wad door­bren­gen. Alle mogelijkhe­den wor­den met u als gast overlegd.

Meer infor­matie

BOEKEN-​CONTACT-​OFFERTE

De Born­rif is te boeken via:

His­torische Zeil­vaart
Har­lin­gen (SHZH)
William Booth­straat 2
8861 TL Har­lin­gen
Tel: 0517 41 32 42
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

TARIEVEN PRI­JS­LI­JST


Plat­te­grond

Plattegrond binnen buiten Bornrif

Lees Meer…

nlde