nlde

Zeilen, Zee & Wind

Stap aan boord van de Bornrif

  • Home
  • Zeilen met wie
  • Rëu­nie

Reünie zeilen Waddenzee

Een reünie van de lagere school of van het basketbalteam?

Samen­werken aan boord van zeilchar­ter Born­rif. Samen de zeilen hijsen, de schoten van de fok bedi­enen of het kluiv­erteam vor­men. Voor dat we gaan zeilen krijg je instruc­tie en een taak toebe­deeld.
Je kan kiezen voor bijv. een dag­tocht zeilen of een heel week­end.
Tij­dens het zeilen is er vol­doende gele­gen­heid om lekker te klet­sen en herin­ner­in­gen op te halen.

(bron: http://​reunie​.kro​.nl/)
Klassen komen na lange tijd weer bij elkaar. Natu­urlijk wor­den er herin­ner­in­gen opge­haald aan gebeurtenis­sen en sit­u­aties die herken­baar zijn voor iedereen die ooit op de mid­del­bare school heeft gezeten. Wie was op wie, welke jon­gen was het stuk van de klas en welk meisje ging gegaran­deerd een gouden toekomst tege­moet? Maar ook en vooral gaat het over wat er na de mid­del­bare school met de lev­ens van deze jaargenoten is gebeurd. Zijn de win­ners van toen ook in hun lat­ere lev­ens goed terecht­gekomen. Hoe is het verder gegaan met dat meisje dat nooit iets zei en werd gepest? Is de groot­ste fliere­fluiter van de klas inder­daad al drie keer geschei­den of was hij juist al lekker uit­ger­aasd toen hij aan een serieuze relatie begon. Tenslotte wor­den er indien nodig en mogelijk ook din­gen afgerond die altijd een beetje zijn bli­jven liggen, maar nooit hele­maal zijn verd­we­nen.Vriendengroep zeilweekend Bornrif


Meer infor­matie

BOEKEN-​CONTACT-​OFFERTE

De Born­rif is te boeken via:

His­torische Zeil­vaart
Har­lin­gen (SHZH)
William Booth­straat 2
8861 TL Har­lin­gen
Tel: 0517 41 32 42
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

TARIEVEN PRI­JS­LI­JST


Plat­te­grond

Plattegrond binnen buiten Bornrif

Lees Meer…

nlde